Besøgende (​Visitors)

Under punktet visitors kan du se hvor mange besøgende du har haft i den valgte periode, i følgende punkter:

  • Daily Unique Visitors (daglig unikke besøgende)
  • Daily Visits (daglig besøgende)
  • Visits by IP Address (besøgende via IP adresser)
  • Entry Pages (Indgangsside)
  • Exit Pages ( Udgangssider)

Daglige unikke besøgende (​Daily Unique Visitors)

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

Under​ dette punkt kan du se det daglige antal unikke besøgende inden for den angivne tidsperiode. De daglige unikke besøg er i princippet renset for "gentagende besøg" fra samme IP-adresse. Dvs. at hvis samme person besøger den samme hjemmeside flere gange på en dag, da vil denne person kun tælle som én besøgende. 

De daglige unikke besøg giver derfor et bedre billede af om et website er en succes. Begrebet unikke besøgende skal tages med forbehold, da nogle privatpersoner har dynamiske IP-adresser (dvs. at de kan ændre sig i løbet af dagen). De fremstår derfor som forskellige, og tæller dermed som mere end én i statistikken.

Da de Unikke Besøgende måles ved hjælp af cookies har man samtidig en entydig definition af, hvilke sider, som besøges af hvem, derfor kan de to tal sammenlignes. Ved at dividere antallet af Besøg med antallet af Unikke Besøgende får man et udtryk for, hvor mange gange de besøgende i gennemsnit besøger et site indenfor rapporteringsperioden.

Da nogle personer vælger ikke at modtage cookies og andre ind imellem sletter deres cookies, skal det målte tal korrigeres så det svarer til det rigtige. Derfor justeres tallene for både Besøgende og Unikke Besøgende, før de offentliggøres.

Beregningen er ens for begge begreber og netop derfor kan tallene sammenlignes.

Daglige besøg (​Daily Visits)

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

​Her kan du se de daglige besøg på din hjemmeside inden for den angivne periode. Pga. dynamiske IP adresser kan det være det samme person som besøger hjemmesiden flere gange. Hvis der kigges på skærmbilledet under Daglige unikke besøg for samme periode, da kan man se at der har været en. Denne ene unikke besøgende har besøgt hjemmesiden 4 gange i perioden. Det er det tal som ovenstående billede viser os.

Besøg via IP adresser (Visits by IP address)​

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

​Her kan du se de IP adresser, der har besøgt din hjemmeside inden for den angivende periode. Du kan se hvor mange gange den pågældende IP adresse har besøgt siden.

Derudover har du mulighed for at klikke på detalje-ikonet i højre side og finde informationer om den enkelte IP adresse (skærmopløsning, styresystem osv.), som på nedenstående skærmbillede.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

​Du vil igen kunne se oplysninger om de 4 besøg, som denne besøgende har foretaget på hjemmesiden ved at klikke på ikonet i højre side.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

​I ovenstående eksempel kan du se oplysninger om sproget på computeren, fra hvilket land computeren er gået på siden(adgang til Internettet), du kan se hvilke sider der er besøgt osv.

Indgangssider (​Entry Pages)

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

​Her kan du se hvilken side folk først lander på, når de er kommet ind på din hjemmeside. Du kan også se hvor mange gange den pågældende side har været indgangs side for en besøgende.

Udgangssider (​Exit Pages)

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

​Her kan du se hvilke sider dine besøgende er på inden de forlader din hjemmeside. Du kan se hvor mange gange dine besøgende har forladt hjemmesiden via den enkelte side, i den angivende periode. På denne måde vil du kunne følge hvilke sider, der primært er udgangs sider og på den måde se på om din menustruktur skal ændres, eller om du skal have flere interne links osv. Hvis mange f.eks. forsvinder fra din startside, så kan det være fordi de ikke kan finde ud af at komme videre på din side - eller at startsiden ikke fortæller godt nok hvad hjemmesiden indeholder.

Herlev Hovedgade 201B​

2730 Herlev​

E-mail: info@danaweb.dk

CVR: 29414815​