Undgå SPAM filtre

Mange mailservere anser nyhedsbreve som Spam, derfor risikerer man at nogle udsendte nyhedsbreve aldrig når frem ​til modtageren, netop fordi de ender i Spam-filteret.

Hvad er Spam?

Spam er som udgangspunkt en betegnelse for reklamer, som man ikke selv har bedt om at modtage.

Nogle firmaer, især i udlandet sender massemails ud til en mailadresser som de kan have købt sig til fra andre steder. I danmark er det ulovligt at sende Spam mails.

Spam filtre er programmer der er lavet og der løbende udvikles på for at du og dine kunder undgår at modtage Spam - altså uønskede mails.

Spam-filteret er typisk 2 delt:

 1. Din mailudbyder har et overordnet spamfilter som opfanger de fleste SPAM-mails
 2. I din mail er der typisk en SPAM-mappe eller en "Uønsket post" - hertil kan du tilføje og fjerne SPAM

Spam-filteret er noget der skal "opdrages på" jævnligt, både fra din mailudbyder og fra dig og den lærer på baggrund af dette ​hvilke type parametre der gør at disse mails er uønsket.

Retningslinjer

Når du skal sende nyhedsbreve ud, kan disse parametre undgåes i de fleste tilfælde ved at du holder dig til disse retningslinjer:

 1. For at undgå at komme i et spamfilter, kan du få modtageren til at godkende mails fra dig. Dvs. whitelist/hvidliste dig. De accepterer din e-mail adresse som en "sikker" afsender. Du kan anbefale til dette i dine nyhedsbreve og på din hjemmeside.
 2. Send kun nyhedsbrevet til modtagere, som ønsker at modtage det. Dette sikrer du dig bl.a. ved at de kan tilmelde sig nyhedsbrevet via hjemmesiden. Gør det nemt for dine kunde at tilmelde sig og afmelde sig nyhedsbrevet. Afmelding kan bl.a. gøres via et link i nyhedsbrevet.
 3. Udfyld altid emnefeltet. Tomme emnefelter udløser en reaktion fra Spam-filtre, som gør at dit nyhedsbrev vil ende deri.
 4. Undgå salgstaler. Skriv ikke ord som nyhedsbrev, ugebrev, køb nu, spar 25% osv. i nyhedsbrevet. Dette er udtryk som Spam-filtre er meget på vagt over for. Det samme gælder engelske ord såsom urgent, new, news, look now eller andre aggressive og sælgende udtryk.
 5. Undgå specialtegn. Store bogstaver i emnefeltet, tal, udråbstegn, spørgsmålstegn, procenttegn og dollartegn - disse aktiverer alle Spam-filteret.
 6. Husk tekst. Send ikke tomme mails, som kun indeholder billeder. Jo mere tekst og jo mindre billeder, jo bedre er det.
 7. Skriv hele link. Når du skriver erbadressser, så husk http:// foran www. - f.eks. http://www.danaweb.dk
 8. Vælg rigtig afsenderadresse. Brug ikke Hotmail, Yahoo eller Gmail som afsenderadresse. De fleste Spammails afsendes nemlig fra denne type adresse. Lad desuden ikke afsenderadressen ende på tal eller hedde noget med nyhedsbrev, kundeservice eller lignende. Jo mere unik og personlig mail adressen er, jo mindre er sansynligheden for at spamfiltrene reagerer på den.
 9. Undgå animerede GIF'er og store fonttyper i dit nyhedsbrev.

Herlev Hovedgade 201B​

2730 Herlev​

E-mail: info@danaweb.dk

CVR: 29414815​